درباره ما

کیفیت و دقت شعار ماست

تهیه و اجرای تاسیسات برق صنعتی،خانه های هوشمند،سیستم های اعلام و اطفاء حریق

سیستم های برق اضطراری UPS ، ژنراتور و انرژی خورشیدی و پمپاژ فشار ثابت